1. Thorgar

  Thorgar

 2. Ian Morgenvelt

  Ian Morgenvelt

 3. Lord Karsus

  Lord Karsus

 4. Pascolaio

  Pascolaio

 5. DarthFeder

  DarthFeder

 6. TheUser

  TheUser

 7. Demetrius

  Demetrius

 8. Pyros88

  Pyros88

 9. Fezza

  Fezza